logo_wide

ברוכים הבאים לאתר קבוצת המחקר ללימודים פרנקופוניים

ז'קלין מישל, פרופסור אמריטוס בספרות עכשווית. מייסדת ונשיאת כבוד. 

הוועד המנהל:

ג'ני הורוביץ, תרבות ימי הביניים והיסטוריית הדתות

נירה פנסר, היסטוריה של ימי הביניים

עוזי אלידע, המהפכה הצרפתית, היסטוריה ותקשורת

מטרות:

ה .G.E.F הינו גוף החוקר את התרבות הצרפתית והמרחב הפרנקופוני חוצה תקופות בהיבטים ההיסטוריים, הספרותיים והתחומים שביניהם.

קיום פעילויות מגוונות

-   ימי מפגש עם סופרים פרנקופונים עכשוויים, ודיונים עם סופרים ישראלים, יהודים וערבים.

- כנסים בן-לאומיים על נושאים הנוגעים בהתפתחות התרבות  והספרות הפרנקופונית.

-   כנסים בן-לאומיים על נושאים הנוגעים בהתפתחות, התקדמות וניתוח הספרות הפרנקופונית של ימינו.

לתשומת הלב: התמונות והטקסטים אינם לשימוש חופשי. על כל שאלה ו/או שימוש נא ליצור קשר עם
 ז'ני הורוביץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

You are here: